Βρίσκεστε εδώ : Αρχική / Κυριότερα Έργα / Μονάδα παραγωγής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου - Θίσβη Βοιωτίας

Μονάδα παραγωγής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου - Θίσβη Βοιωτίας

Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου στη Θίσβη της Βοιωτίας μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 421,6 MW, με καύσιμο Φυσικό Αέριο. Η μονάδα συνοδεύεται από όλα τα βοηθητικά συστήματα που είναι απαραίτητα για την σωστή και ασφαλή λειτουργία του σταθμού.
Ιδιοκτήτης της μονάδας είναι η εταιρεία ELPEDISON S.A. (EDISON, ΕΛΠΕ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ), η δεύτερη εταιρεία σε εγκατεστημένη ισχύ στην Ελλάδα.
Η συνολική έκταση του οικοπέδου είναι 101.120 τετραγωνικά μέτρα και οι υπέργειες και υπόγειες εγκαταστάσεις καλύπτουν περίπου 24.000m2. Οι στρόβιλοι (GT/ST/GEN) παρέχονται από την ANSALDO, η γεννήτρια ατμού με ανάκτηση θερμότητας από την NOOTER ERIKSEN, ο αερόψυκτος συμπυκνωτής από τη GEA και οι κλιμακωτοί μετασχηματιστές από την TAMINI.
Η εμπορική λειτουργία της μονάδας ξεκίνησε τον Αύγουστο 2010 και από την 9/12/2010 η μονάδα λειτουργεί σε πλήρη ισχύ. 
Η μελέτη που εκπονήθηκε σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής για λογαριασμό αρχικά της EDISON και στην συνέχεια της κοινοπραξίας κατασκευής του έργου (EDISON, ΑΚΤΩΡ), αφορά στο σύνολο των έργων Πολιτικού Μηχανικού της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (κτίρια, βάσεις εξοπλισμού, σωληνοδιάδρομοι, υπόγειες εγκαταστάσεις και δίκτυα, οδοποιία, διαμόρφωση περιβ. χώρου κλπ). Για την μελέτη εφαρμογής εκπονήθηκαν συνολικά περίπου 850 σχέδια και τεύχη, ενώ εκδόθηκαν όλες οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις της μονάδας. Επίσης η εταιρεία είχε και την ευθύνη για την τεχνική επίβλεψη όλων των έργων πολιτικού μηχανικού.

 

PDF
  • ΈργοΜονάδα παραγωγής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου - Θίσβη Βοιωτίας
  • Χρόνος Μελέτης2007-2010
  • ΕργοδότηςΚ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-EDISON Spa
  • Κύριος του ΈργουELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
  • ΘέσηΘίσβη Βοιωτίας
  • Προϋπολογισμός (€)120000000