Βρίσκεστε εδώ : Αρχική / Έρευνα

Έρευνα

Η εταιρεία συμμετείχε ως συντονιστής φορέας στο ερευνητικό πρόγραμμα «Seawind – Σχεδιασμός θαλάσσιων ανεμογεννητριών με βάση την επιτελεστικότητα» της δράσης «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Κίνας  2012-2014» σε συνεργασία με τους ακόλουθους φορείς:

-          Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών ΕΜΠ

-          Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής Πανεπιστημίου Πατρών

-          ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Α.Ε.

-          Harbin Institute of Technology - Center of Structural Monitoring and Control

-          China Power Engineering Consulting Group Corporation

Από το ερευνητικό πρόγραμμα, στο οποίο η συμβολή της ερευνητικής ομάδας της εταιρείας ήταν καθοριστική τόσο σε διαχειριστικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο, προέκυψαν ιδιαίτερα χρήσιμα συμπεράσματα που αφορούν στην εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού του Αιγαίου και αντιμετωπίστηκαν ορισμένα τεχνικά εμπόδια στο σχεδιασμό ενός αιολικού πάρκου. Τα αποτελέσματα αυτά, τα οποία παρουσιάστηκαν σε ημερίδα που διοργανώθηκε με την παρουσία εκπροσώπων του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κλάδου και δημοσιεύτηκαν σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια, συνέβαλαν τόσο στην ανάπτυξη της έρευνας όσο και στην αύξηση της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας.