Ανθρώπινο δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το μεγαλύτερο κεφάλαιο της εταιρείας. H εταιρεία στελεχώνεται με περισσότερους από 40 καταξιωμένους μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων (πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, τοπογράφοι μηχανικοί), καθώς και με βοηθητικό προσωπικό (σχεδιαστές, λογιστής, γραμματειακή υποστήριξη), οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν πολυετή συνεχή υπηρεσία στην εταιρεία.