Βρίσκεστε εδώ : Αρχική / Διάρθρωση Γραφείου / Ανθρώπινο δυναμικό / Μαντώ Ζωγράφου

Μαντώ Ζωγράφου

Η Αδαμαντία Ζωγράφου απέκτησε δίπλωμα πολιτικού μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2008), μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) στην Ανάλυση Μνημείων και Ιστορικών Κατασκευών το 2010 από το Πανεπιστήμιο της Πάντοβα σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Πράγας και διδακτορικό στον τομέα Καινοτόμων & Βιώσιμων Δομικών Υλικών από το University of Bath το 2015. Αντικείμενο της έρευνας ήταν η επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση παραπροϊόντος με χρήση του σε τσιμεντοκονίες και η σύγκριση με συμβατικά υλικά βασιζόμενη σε life-cycle ανάλυση. Από το 2016 εργάζεται στην εταιρεία «Μηχανικοί Μελετών και Εφαρμογών Α.Ε.» ως πολιτικός μηχανικός με κύριες δραστηριότητες τη μελέτη και επίβλεψη έργων πολιτικού μηχανικού, την χρονική και οικονομική παρακολούθηση έργων πολιτικού μηχανικού και την συμμετοχή σε διαγωνισμούς σε συνεργασία με κατασκευαστικές εταιρείες.

Επικοινωνία

  • Τηλ. :+30 210 2810122
  • e-mail :m.zografou@mhxme.gr