Εγκαταστάσεις

Η έδρα της εταιρείας είναι στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Ηλέκτρας 2 & Λ. Κύμης, σε νεόδμητο ιδιόκτητο κτίριο συνολικού εμβαδού χώρων γραφείου 1000 m2 σε 4 ορόφους. Το κτίριο διαθέτει επιπρόσθετα 425 m² βοηθητικών χώρων, αποθηκών-αρχείων, χώρων στάθμευσης και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.