Βρίσκεστε εδώ : Αρχική / Η Εταιρεία

Η Εταιρεία

Η εταιρεία «Μηχανικοί Μελετών και Εφαρμογών Α.Ε.» ιδρύθηκε το 2000 και αποτελεί συνέχεια του ομότιτλου γραφείου μελετών που συστάθηκε το 1990 και λειτούργησε επί δέκα έτη με την μορφή της αστικής εταιρείας.

Προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μελέτης, συμβούλου, επίβλεψης και διαχείρισης, σε έργα πολιτικού μηχανικού, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Στελεχώνεται με σημαντικό αριθμό μηχανικών και σχεδιαστών, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν πολυετή συνεχή υπηρεσία στην εταιρεία.

Ανάλογα με το είδος της μελέτης, υπάρχει άμεση συνεργασία με ειδικούς συνεργάτες και με μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων.

Στόχοι της εταιρείας είναι:
Η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, με κριτήρια την ασφάλεια και την οικονομία των έργων, εφαρμόζοντας σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους και λύσεις.
Ο περιορισμός του κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην οργάνωση και επιμόρφωση του προσωπικού καθώς και στην χρήση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας σε λογισμικό και εξοπλισμό.

Για την διασφάλιση της ποιότητας του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών, τηρείται ολικό σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά EN ISO 9001: 2008, EN ISO 14001: 2004 και OHSAS 18001: 2007, πιστοποιημένο από την TUV NORD (TUV ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

Η εταιρεία διαθέτει τα κάτωθι πτυχία:

• Ε΄ τάξεως στην κατηγορία 08  (στατικών μελετών).
• Α’ τάξεως στην κατηγορία 10  (συγκοινωνιακών μελετών).
• Α’ τάξεως στην κατηγορία 13  (υδραυλικών μελετών).
• Α’ τάξεως στην κατηγορία 21  (γεωτεχνικών μελετών).